سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحله احمدزاده قویدل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
تهمینه اسفندیاری – دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده:

موضوع این مطالعه بررسی اثرات کودپتاسیم برعملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای و پارامترهای کیفیت است ۱/۳ ازسطوح افزایش یافته پتاسیم ۰-۱۲-۲۴۰-۳۶۰کیلوگرم K2Oبرهکتار و مقدار نیتروژن ۲۴۰کیلوگرم نیتروژن برهکتار و فسفرمورد نیاز ۱۲۰ کیلوگرم P2O5 برهکتار بعنوان کود پایه قبل ازکشت اعمال شده و مابقی ان درزمان رشد گیاه ودرمجاورت ریشه گیاه مورد استفاده قرارگرفت نتایج نشان داد ند که بالاترین دوز پتاسیم بیشترین میزان عملکرد را به همراه داشت همین طور دوز بالاتر پتاسیم برروی تعدادی از پارامترهای میوه ازجمله متوسط وزن میوه عرض میوه وزنده میوه و اسیدیته آن اثرمثبتی داشت