سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
نوید صابر نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه شمال آمل

چکیده:

خرابی پیشرونده اشاره بهزنجیره ای ازخرابی هادریک سازه دارد که دراثریک خرابی اولیه درسازه پدید آمده اند بطوریکه این خرابی پدید آمده درسازه با خرابی اولیه نامتناسب م یباشد ازمزایای طراحی سازه ها دربرابر خرابی پیشرونده می توان به این نکته اشاره کرد که سازه طراحی شده به این روش علاوه براینکه مقاومت لازم برای مقابله با نیروهای زلزله را دارد بلکه می تواند ایمنی جانی ساکنان خود را پس از تخریب یکی ازاعضای باربر ثقلی خود حفظ کند برای بررسی این پدیده ایین نامه ها روشهای تحلیل گوناگونی را پیشنهاد می کنند دراین تحقیق با استفاده ازروش مسیرهای جایگزین و تحلیل استاتیکی غیرخطی به بررسی سه سازه قاب خمشی فولادی پنج هشت و دوازده طبقه درمقابل خرابی پیشرونده پرداخته شده است و اثرافزایش درجه نامعینی درمیزان افزایش یا کاهش پتانسیل این سازه ها دربرابر خرابی پیشرونده بررسی شده است.