سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده اربابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
پریسا محققی – دانشجوی کارشنا سی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
میثم صابری دوست – کارشناس جغرافیا

چکیده:

خشکسالی یک پدیده طبیعی و تکرار شونده اقلیمی است و وقوع این پدیده در تمام نقاط جهان محتمل است . دریاچه ارومیه که جزء مناطق نیمه خشک محسوب می شود از این قاعده مستثنی نیست. دریاچه ارومیه در سال های اخیر تحت تأثیر عوامل اقلیمی و دخالت های انسانی در معرض خشکسالی قرار گرفته است که این خشکسالی دریاچه ارومیه آثار مخربی را به همراه داشته است از جمله اتصال جزایر این دریاچه به خشکی های اطراف دریاچه،به جای ماندن و رسوب مقدار زیادی نمک محلول در آب این دریاچه ، برهم خوردن اکوسیستم طبیعی دریاچه و سایر موارد.به همین دلیل مسئولین به فکر اقداماتی برای احیای دریاچه ارومیه افتادند از جمله بارور سازی ابرها، انتقال آب از دریای خزر و رودخانه ارس ،تغییر الگوی کشت در زمین های کشاورزی و سایر موارد. در این تحقیق سعی بر این است که به بررسی علل ایجاد خشکسالی در این دریاچه ایجاد و از بین رفتن اکوسیستم طبیعی و تهدید توسعه پایدار در منطقه با استفاده از شواهد و عکسهایی هوایی پرداخته شود