سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود فلاح زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
علی صادقی لاریجانی –

چکیده:

بسیاری از کشورهای دنیا با مشکلات فراوانی در ارتباط با اتخاذ سیاست های حمل و نقل مناسب روبرو هستند اتخاذ سیاست های مناسب حمل و نقل و کاربری زمین به حفظ محیط زیست و ارتقا سلامت عمومی افراد جامعه کمک می کند دراین تحقیق با توجه به یافته های جدید درخصوص تاثیرات مخرب حمل و نقل برمحیط زیست و سلامتی انسان سیاست ها و تصمیمات مناسب حمل و نقلی ارایه می شود که درجهت کاهش این اثرات می توانند موثر باشند یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث دراین قسمت این است که درزمان اتخاذ تصمیمات حمل و نقلی به مساله سلامت افراد جامعه نیز توجه شود این مساله در بسیاری از موارد به دلیل عدم دسترسی به ابزارتحلیلی مناسب و یا عدم شناخت صحیح موضوع درنظر گرفته نمی شود این مقاله به بحث پیرامون آلودگی های صوتیو آلودگی های هوایی ناشی از حمل و نقل می پردازد همچنین از نتایج تحقیقات انجام شده دردیگر کشورها نیز استفاده شده است.