سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه حامدی – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
علیرضا رضائیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
احسان موبدی – دانش آموخته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده:

در روند معمول برای طراحی سازه ها معمولا از تغییر مکان قائم تکیه گاه ها صرف نظر شده و تکیه گاه ها صلب فرض می شوند، در حالی که حین وقوع زلزله، سازه معمولا دچار حرکت گهواره ای شده و فرض گیردار بودن کف ستونف که از ان برای آنالیز و طراحی استفاده می شود، زیر سئوال می رود. هدف این مطالعه بررسی اثر حرکت گهواره ای به سبب تسلیم شدن کف ستون ها بر روی پاسخ سازه های فولادی می باشد که در این راستا پاسخ سازه های پنج طبقه فولادی مهاربندی شده همگرا و خمشی در دو حالت وجود و عدم حرکت گهواره ای تحت آنالیز دینامیکی کورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آنالیزها موید این امر هستند که تحلیل عملکرد سازه با لحاظ نمودن حرکت گهواره ای منجر به کاهش پاسخ های سازه از جمله برش پایه، نیروی محوری، انرژی کرنشی می شود.