سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الیاس حدادی – کارشناس ارشد ساخت وتولید
فرهنگ عباسی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی تبریز
سید مسعود مرتضوی – کارشناسی ارشد مکانیک مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

در این کار خواص سایشی مواد اصطکاکی پایه پلیمری بررسی شده است.برای ارتباط بین سایش مواد اصطکاکی پایه پلیمری که روی یک سطح چدنی می لغزد با ضریب سایش(k)-نیرو(p)-سرعت(v)وزمان(t)در شرایط همدما (Isothermal)از معادله w=k pa vb tcاستفاده شده است.پارامترها بطور تجربی با ثابت نگه داشتن دو متغیر و تغییر متغیر سوم محاسبه میشوند.همچنین نرخ سایش مواد اصطکاکی پایه پلیمری انتخاب شده با مواد اصطکاکی چدنی مقایسه شده است.