سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا پریشانی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مکانیک
غلام قربانی –
مهرداد گلکار –

چکیده:

دراین مقاله اثرات حرارتی درآنالیز کمانش صفحاتدرمقیاس کوچک با به کارگیری تئوری ناموضعی ارینگن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت درروندحل نگاشت صفحه متوازی الاضلاع از دستگاه کارتزین به دستگاه مختصات طبیعی انجام گرفته و معادلاتدردستگاه مختصات طبیعی به کم کروش گالرکین فرموله می شود درنهایت به کمک کدنویسی درنرم افزار متلب بار کمانش محاسبه می گردد نشان داده خواهدشد که اثرمقیاس برای نانوصفحه لوزی و ذوزنقه مهم بوده بطوریکه با افزایش آن کاهش قابل توجهی دربار کمانش مشاهده می شود همچنین تاثیر پارامترهای مختلف مانند دما بربار کمانش مورد بررسی قرارخواهد گرفت.