سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

مدینه غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودش
مریم مظلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودش

چکیده:

این مطالعه با هدف تحلیل اثرات حذف یارانه ی نهاده ی انرژی برق برفرآیند تولید محصول ذرت در شهرستان مرودشت انجام شد برای رسیدن به هدفهایاین مطالعه از داده های مقطعی بهره برداران منتخب شهرستان مرودشت در سال زراعی ۸۹-۸۸ استفاده و تابع سود تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که درشهرستان مرودشت حذف یارانه ی انرژی برق به دلیل نبودحساسیت تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمت آن منجر به افزایش هزینه های تولید به میزان ۴/۷۵ درصد شده است بنابراین توصیه می شود که سیاست های قیمتی راهکار کافی جهت بهینه نمودن میزان مصرف این نهاده نبوده و باید سیاست های مکمل و جبرانی به همراه سیاست های قیمتی در رابطه با نهاده ی یاد شده اعمال شود.