مقاله اثرات حاد تمرینات ورزشی شنا بر روی علائم سندرم ترک در موش های معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۷۳ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: اثرات حاد تمرینات ورزشی شنا بر روی علائم سندرم ترک در موش های معتاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرینات ورزشی شنا
مقاله علایم سندرم ترک
مقاله اعتیاد
مقاله سولفات مرفین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالوند علی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ورزش هوازی آزادسازی بتا اندورفین ها و سایر پپتیدهای شبه افیونی درون زاد مغز را افزایش می دهد، در نتیجه اثرات مرفین و سایر آگونیست های گیرنده های شبه افیونی را پدید می آورد و بدین ترتیب ممکن است بتواند در دوران ترک از شدت علائم کاسته و در فرآیند ترک مفید واقع شود. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات حاد تمرینات ورزشی شنا (برنامه تمرینی منتخب) بر روی رفتارهای شایع موش های معتاد در سندرم ترک می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، موش های نر نژاد ویستار در محدوده وزنی ۲۵۰±۲۰ و تعداد ۲۴ سر در دو گروه معتاد کنترل و معتاد ورزیده قرار گرفتند و سپس توسط سولفات مرفین ۰٫۴ گرم در لیتر به مدت ۲۱ روز معتاد شدند. حیوانات معتاد ورزیده، تمرینات شنا را ۵ روز در هفته به مدت ۸ هفته که، در ابتدا ۶۰ دقیقه به مدت ۳ هفته، سپس ۹۰ دقیقه در ۲ هفته و در پایان ۱۲۰ دقیقه به مدت ۳ هفته بود، انجام دادند. علایم رفتاری مانند (پرش، ایستادن روی دو پا، دندان قروچه، اسهال، لرزش بدن، صعود و کشیدن بدن) بر حسب تعداد در زمان به مدت ۳۰ دقیقه در هر دو گروه، اندازه گیری شد. تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر با نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: اطلاعات نشان دادند ورزش هوازی شنا بعد از پنج و هشت هفته به صورت حاد (بلافاصله بعد از تمرین ورزشی) توانست به طور معناداری (حداقل (p<0.05) میزان بروز علایم سندرم ترک مانند پرش، ایستادن روی دو پا، دندان قروچه، اسهال، لرزش بدن، صعود و کشیدن بدن را کاهش دهد.
نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که تمرین ورزشی منظم شنا با شدت متوسط در مدت ۵ و ۸ هفته به صورت حاد می تواند در کاهش بروز تعداد علائم رفتاری سندرم ترک حیوانات معتاد به مرفین موثر و مفید باشد.