سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا جلیلی – گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
ناصر آق – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه
فرزانه نوری – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

وقوع پدیده خشکسالی اثرات مستقیمی برتکثیر و پرورش و تولید غذا برای آبزیان دارد افزایش جهانی تولیدات آبزی پروری و کاهش همزمان ذخایر ماهیان مورد استفاده جهت تولید روغن و پودر ماهی استفاده ازمنابع گیاهی در جیره غذایی ماهیان را به عنوان ضرورتی برای توسعه پایدار صنعت آبزی پروری مبدل کرده است دراین مطالعه پودر ماهی در سطوح ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰% با پروتئین گیاهی و روغن ماهی بطور ۱۰۰% با روغن گیاهی جایگزین شدند در جیره گروه شاهد فقط از روغن ماهی و پودر ماهی منابع پروتئینی و چربی استفاده گردید جیره های فورموله شده به لحاظ پروتئین چربی انرژی و کربوهیدرات در یک سطح بودند. ماهیان با وزن اولیه ۱۵ گرم و به مدت ۶۰ روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند.