سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه باباش پور اصل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه عضو
رعنا شریفی وش – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

لیلکی ( Gleditschia triacanthos ) که به sweet locust و thorny locust (لیلکی خاردار) نیز شه رت دارد، درختی نسبتاً سریع الرشد است که معمولاً در زمین های مرطوب یا خاک های آهکی رشد می کند. از آنجایی که معلوم شده این درخت به شرایط خشکی و شوری مقاوم است، در سطح وسیعی از این گیاه به عنوان بادشکن و جهت کنترل فرسایش خاک استفاده می شود . بذور لیلکی نظیر بسیاری از گونه های خانواده لگومینوز پوشش غیر قابل نفوذ داشته و مدت های مدیدی (بدون جوانه زنی ) زنده می مانند . لذا پژوهشی به منظور تعیین بهترین تیمار بذر در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام پذیرفت