سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپیده حقیقت خرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
رضا اسماعیل زاده کناری – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زینب رفتنی امیری – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زهرا پوررمضان – دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

نانوتکنولوژی نقش بسیار گسترده ای در سیستمهای غذایی و محصولات کشاورزی از جمله ایمنی مواد غذایی مواد بسته بندی، سیستمهای حمل و نقل، تشخیص پاتوژن ها و … دارد اگرچه نانوتکنولوژی به عنوان یک تکنولوژی جدید اثرات مفید فراوانی دارد ولی به لحاظ توکسیکولوژیکی توجه کمی به آن شده است برخی از مطالعات نشان داده اند که همانا دلایلی مبنی بر اینکه نانوذرات ممکن است اثرات توکسیکولوژیکی به مانند جهش، الرژی، مسمومیت حاد و … بر سیستم های بیولوژیکی داشته باشند وجود دارند هدف از انجام این تحقیق بررسی نفوذ نانوذرات و مشکلات توکسیکولوژیک ناشی از آن در بدن می باشد.