سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مکنون – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر تهران
حمید سهرابی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه امیرکبیر تهران

چکیده:

تولید و انتقال شکلهای متفاوت انرژی طی فرایندهایمختلف از قبیل سوزاندن حاملهای اولیه انرژی تا استحصال انرژی از سوخت هسته ای مصرف کننده احجام متفاوتی از آب هستند پس از معرفی شاخصی تحت عنوان ردپای آب امکان تعیین این حجم آب و تحلیل اثرات تولید و انتقال انرژی و حتی تبادل آن با خارج از مرزهای سیاسی یک کشور فراهم گردید. با بررسی زنجیره تولید انرژی از منابع مختلفی از قبیل انواع سوختهای فسیلی هسته ای توده زیست جامد و سایر منابع از قبیل انرژی آب باد و خورشیدی مقادیر آب مورد نیاز برای تولید واحد انرژی از هریک تعیین گردیده است به کمک این اعداد می توان ا لگوی تولید صادرات و واردات انرژی کشور را به گونه ای برنامه ریزی کرد که حداقل فشار برمنابع پایه را به همراه داشته باشد کشور ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت خام مقادیر قابل توجهی آب به همراه آن صادر می کند