مقاله اثرات توزیع فضایی سکونتگاه های روستایی بر توسعه شهر همدان(نمونه موردی، دهستان هگمتانه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: اثرات توزیع فضایی سکونتگاه های روستایی بر توسعه شهر همدان(نمونه موردی، دهستان هگمتانه)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضا
مقاله سازمان فضایی
مقاله سکونتگاه شهر
مقاله روستا
مقاله سطح بندی فضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک حسینی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سکونتگاه های روستایی به عنوان چشم انداز فرهنگی حاصل از تعامل بین انسان و محیط در طی فرایندهای متاثر از عوامل و نیروهای درونی و بیرونی دچار تغییر و تحولات در بافت کالبدی فضایی خود شده اند که این امر موجب پدید آوردن مشکلات و نارسایی های فراوانی برای زیست و ادامه سکونت در این روستاها شده است. در این راستا شهرها به عنوان کانون برتر در فضای جغرافیایی تاثیرات گسترده ای بر روند دگرگونی فضایی روستاها با اشاعه الگوها و شیوه های معیشتی خود داشته اند. در این بین تاثیرات شهر و روستا بر یکدیگر و اثرات هر کدام در ابعاد مختلف بسیار پیچیده است. توزیع و پراکنش فضایی روستاها در محدوده های پیرامونی شهرها به ویژه در حدود بلافصل به نسبت روستاهای دیگر شهری زیاد می باشد و به تبع این اثرات مساکن روستایی به عنوان شاکله اصلی سکونتگاهی برای استفاده بهینه ساکنین آن نیازمند تغییر در شکل سیما و تبع کارکرد خود در تاثیر پذیری از این تحولات و به تقلید از محیط های شهری می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با رویکردی کاربردی و با تکیه بر اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بر تحلیل و بررسی جایگاه روستا و شهر در پهنه های فضایی پرداخته شده و اثرات پراکنش و توزیع سکونتگاههای روستایی در شهرها و روند تغییرات حاصل از فرایند زمان و مکان در روستاها به تبعیت از زندگی شهری می پردازد.