سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا بستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
کلثوم کاوه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

چکیده:

توریسم یکی از صنایع بسیار مهمی است که در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی -اجتماعی مناطق روستایی داشته است .در مقاله حاضر با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و بازدید از مناطق توریستی به بررسی اثرات توریسم ، در توسعه پایدار روستایی در روستاهای شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام پرداخته است و با استفاده از مدلS.W.O.T قابلیتها و محدودیتهای توریسم در توسعه روستاهای مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته و در ادامه پیشنهاداتی برای بهبود این صنعت در ناحیه مورد مطالعه ارائه گردیده است