سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید دیری – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

پدیده لایه ای شدن آب و افزایش زمان ماند با احداث مخازن و ذخیره نمودن جریانهای سطحی رخ میدهد این پدیده ها باعث می شوند که کیفیت آب خروجی از سد با کیفیت آب ورودی متفاوت باشد باتوجه به اینکه آب داخلمخازن پشت سدها دربیشتر اوقات سال دارای لایه بندی جرمی می باشد لذا تخلیه آب از مخزن با شرط اینکه دبی خروجی زیاد نباشد از لایه آب هم سطح دریچه صورت میگیرد این پدیده تخلیه گزینشی نام دارد که تحت تاثیر عوامل مختلف ازجمله هندسه مخزن قرار دارد دراین پژوهش برخلاف هندسه درنظر گرفته شده معمول اثرات تنگ شدگی درمقاطع مختلف بطور آزمایشگاهی با استفاده از روش Particle Image Velocimetry و عددی بررسی شده و درنهایت رابطه ضخامت لایه گزینشی بصورت تجربی ارایه میگردد.