سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جهانگیر امینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
رجب حسامی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

تنش گرمایی اثرات زیادی برروی جنبه های مختلف عملکرد تولید مثلی پستانداران نر دارد در پستاندارانی که دارای بیضه های خارج از بدن هستند افزایش دما موجب کاهش تولید اسپرم کاهش حرکت اسپرم و افزایش تعداد اسپرم های غیرطبیعی از نظر مورفولوژی درهر انزال می شود تنش اکسیداتیو یک علت عمده برای آسیب حرارتی سلولهای اپرماتوژنیک بوده و منجر به آپوپتوز و شکسته شدن رشته DNA می گردد اگر لقاح توسط اسپرمی که در معرض شوک حرارتی قرار داشته انجام بگیرد قابلیت تکاملی رویان کاهش می یابد مطالعات نشانداد از جفت گیری ماده ها با نرهای کهدرمعرض حرارت اسکروتوم باشند جنین و جفت کم وزن تر ایجاد می شود اسپرم های X,Y با افزایش دما بطور متفاوت تحت تاثیر قرارمیگیرند