سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
لیلا شیخ زاده مصدق – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا سازواری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی کاسنی، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ به اجرا در آمد. عوامل آزمایش شامل نمک های NaCl و KCl پلی اتیلن گلایکول (PEG6000) و پتانسیل اسمزی در پنج سطح (صفر و ۳- و ۶- و ۹- و ۱۲- بار) بود. نتایج نشان داد که نوع نمک و پتانسیل اسمزی و اثر متقابل هر دو عامل بر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه تاثیر معنی داری داشتند. اما سرعت جوانه زنی فقط تحت تاثیر نوع نمک و پتانسیل اسمزی قرار گرفت. نمک ها بر شاخص های جوانه زنی تاثیر منفی داشتند اما اثر NaCl و KCl در مقایسه با PEG کمتر بود. همچنین تمام صفات با کاهش پتانسیل اسمزی کاهش یافتند. به طور کلی چنین نتیجه گیری می گردد که اثرات بازدارنده بر شاخص های جوانه زنی در پتانسیل اسمزی برابر از NaCl و KCl و PEG اساسا بیش از آن که ناشی از اثرات سمی نمک باشد نتیجه اثر اسمزی است.