سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر قهرمانی – دانشجوی کارشناسی رشته گیاهان دارویی مجتمع شهید باکری ارومیه
مهدی قیاسی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
علیرضا نورابادی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
رضا امیرنیا – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات شوری برخصوصیات جوانه زنی بالنگ آزمایشی در قالب طرح CRD در ۵ تیمار و هرکدام شامل ۳ تکرا ردر مرکز آموزشی شهید باکری ارومیه دربهار سال ۱۳۹۰ به اجرا درآمد فاکتورهای آزمایشی شامل سطوح شوری ۲ ، ۱٫۵ و ۱و ۰٫۵ و صفر بود نتایج نشان داد که در شوری ۰٫۵ درصد چندان تاثیری برسرعت و درصد جوانه زنی نداشته و در سطوح ۱ درصد تقریبا یک سوم نسبت به سطوح صفر و ۱ درصد و سرعت جوانه زنی کاهش یافت و همچنین در سطوح ۱٫۵ و ۲ درصد هیچ بذری جوانه نزدند نتایج این ازمایش حاکی است که گیاه گلرنگ درمرحله جوانه زنی تا حدود زیادی به شوری البته در سطوح پایین مقاوم است