سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید هانی حسینی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا سازواری – مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

جهت مطالعه اثرات تنش شوری و خشکی بر روی خصوصیات جوانه زنی کتان آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سال ۱۳۸۸ انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو نوع نمک (NaCl , KCl) و PEG6000 (پلی اتیلن گلایکول) و سطوح پتانسیل اسمزی در پنج سطح (۰ و -۴ و -۸ و ۱۲- و ۱۶- Bar) بود. نتایج نشان داد که نوع نمک و PEG بر درصد جوانه زنی تاثیر معنی دار داشت در حالی که سطوح پتانسیل اسمزی بر تمام شاخص ها و اثر متقابل دو عامل بر سرعت جوانه زنی تاثیر معنی داری داشته است. KCl بیشترین تاثیر معنی دار را بر درصد جوانه زنی داشت و با کاهش پتانسیل اسمزی به ۸- بار تمام شاخص های جوانه زنی به شدت کاهش یافتند.