مقاله اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد جو بدون پوشینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد جو بدون پوشینه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله جو بدون پوشینه
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عینعلی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نوری نیا عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری قدیر
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی الیاس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد جو بدون پوشینه انجام شد. آزمایش با استفاده از طرح کاملا تصادفی (CRD) در شش تکرار با چهار سطح تنش خشکی در گلخانه اجرا شد. سطوح خشکی شامل محیط معمولی (D1) با پتانسیل آب -۰٫۳ مگاپاسکال، تنش ملایم (D2) با پتانسیل آب -۰٫۶ مگاپاسکال، تنش خشکی متوسط (D3) با پتانسیل آب -۰٫۹ مگاپاسکال و تنش خشکی شدید (D4) با پتانسیل آب -۱٫۲ مگاپاسکال بودند. نتایج نشان داد طول ساقه اصلی، طول سنبله، ارتفاع بوته، درصد پنجه های نابارور، درصد پنجه های بارور، تعداد دانه در سنبله اصلی، تعداد دانه در پنجه ها، وزن هزار دانه و عملکرد نهایی تفاوت معنی داری داشتند. جو لخت در شرایط تیمارهای خشکی -۰٫۳، -۰٫۶، -۰٫۹ و -۱٫۲ مگاپاسکال به ترتیب دارای عملکردی حدود ۵۵، ۴۶، ۴۲ و ۳۳ گرم در گلدان بودند. این در حالی بود که تنش خشکی بر هیچ یک از صفات تعداد کل پنجه ها، وزن خشک ساقه اصلی، وزن خشک پنجه ها و وزن خشک برگ ها معنی دار اثر معنی داری نداشت.