مقاله اثرات تلقیح ریزوبیومی بر شاخص های تشریحی برگ یونجه (Medicago sativa) تحت آلودگی گاز دی اکسیدگوگرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآیند و کارکرد گیاهی از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثرات تلقیح ریزوبیومی بر شاخص های تشریحی برگ یونجه (Medicago sativa) تحت آلودگی گاز دی اکسیدگوگرد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خانی هزاوه شیما
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گاز دی اکسیدگوگرد (SO2) یکی از مهم ترین آلاینده های هوا است که در غلظت های بالا می تواند سبب اختلال در رشد و عملکرد فیزیولوژیکی گیاهان شود. همزیستی ریزوبیوم گیاه، علاوه بر افزایش رشد گیاه می تواند باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های زیستی و غیر زیستی شود. در این مطالعه اثرات ریزوبیوم (سویه بومی و استاندارد) بر شاخص های تشریحی برگ یونجه تحت غلظت های مختلف گاز دی اکسیدگوگرد (۰، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵ و۲ ppm) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تلقیح ریزوبیوم روی شاخص های تشریحی برگ یونجه اثری ندارد. غلظت های بالایSO2 (1، ۱٫۵، ۲ppm) سبب تغییرات معنی دار تمامی شاخص های تشریحی در مقایسه با گیاهان شاهد می شود ولی غلظت پایین گاز SO2 (0.5 ppm) تاثیری بر این شاخص ها نداشت. تلقیح یونجه با دو سویه ریزوبیوم اثرات منفی غلظت های بالای گاز SO2 را بر شاخص های تشریحی کاهش داد. بنابراین ریزوبیوم می تواند مقاومت و تحمل گیاه را در برابر تنش های غیر زیستی مثل آلودگی SO2 هوا افزایش دهد.