سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
پژمان قاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور مطالعه ی اثر خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول آزمایشی برپایه ی طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردیدآزمایش شامل بررسی اثر سطوح مختلف تنش اسمزی صفر، ۲- ، ۴- ، ۸- ، ۱۰ -، و ۱۲- بار بردرصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول گیاه چه و وزن خشک گیاه چه بود نتایج نشان دهنده ی اثر معنی دار تیمارهای خشکی بر مولفه های جوانه زنی بود به طوری که در آزمایش بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمارشاهد و کمترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار خشکی ۱۲- بار بود همچنین با کاهش پتانسیل آب طول گیاه چه و وزن خشک آن کاهش پیدا نمود. بطور کلی نتایج نشان داد که گیاه اسطوخودوس تا حد زیادی درمرحله ی جوانه زنی نسبت به تنش خشکی متحمل است.