سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژده شریفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری دانشگاه ارومیه

چکیده:

آفریقا یکی از آسیب پذیرترین مناطق در جهان در برابر تغییرات اقلیمی می باشد این آسیب پذیری و محدودیت کشورهای فقیر برای سازگاری با چالشهای تغییرات اقلیمی در واقعه تغییر اقلیم سال ۲۰۰۱ کاملا مشخص شده است گزارش برآورد سوم پانل درون دولتی تغییر اقلیم IPCC نشان داد که چگونه فعالیت بشری سوختن سوختهای فسلی و تغییر در استفاده زمین اقلیم کره خاکی را تغییر میدهد و توانسته از طریق افزایش دما در ۱۰۰ سال آینده آسایش بشر و محیط را متاثر کند اقلیم گذشته افریقا گرمای تقریبا ۰/۷ درجه سلسیوس را در سراسر قاره و همچنین کاهش بارندگی در بخش های بزرگ ساحلی منطقه نیمه خشک جنوب صحرا و افزایش بارندگی در آفریقای مرکزی شرقی را نشان میدهد.