سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی نژاد – دانشگاه پیام نور گروه علمی کشاورزی تهران

چکیده:

اثرات تغییر اقلیم درکشاورزی را می توان به موارد زیر اشاره کرد بطور کلی در عرضهای جغرافیایی بالا با افزایش دما فصل زراعی طولانی تراکم بوتهشده فتوسنتز افزایش و عملکرد گیاهان بهبود می یابد در حالیکه در عرضهای جغرافیایی پایین افزایش دما مشکل تنش های محیطی مثل تنش خشکی را ایجاد می کند و عملکرد را محدود می کند همچنیندر نواحی معتدل با افزایش دما، مشکل بهاره سازی گیاهان بوجود می آید و برعملکرد اثر منفی خواهد داشت بهطور کلی هرگونه تغییر میزان دی اکسید کربن با تغییر اقلیم که تاثیر جداگانه بررشد یا استقرار علفهای هرز و گیاهان زراعی دربوم نظامهای زراعی داشته باشد رقابت بین گیاه زراعی علف هرز را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.