سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلیل اجلی – عضوهیئت علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میا
کامران قره داغی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

بنابرگزارش منتشره دانشگاه کلمبیا در سال ۲۰۰۵ از وضعیت محیط زیست کشورهای جهان ایران از نظر شاخص های پایداری محیط زیست در بین ۱۴۶ کشور جهان از نظر وضعیت زیست محیطی اجتماعی اقتصادی که مورد ارزیابی قرارگرفته اند رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده اتمسفری اقیانوسی در مقیاس جهانی و درازمدت است این پدیده متاثر از عواملی چون فعالیت های خورشیدی آتشفشان ها اتمسفر ، اقیانوس ها و درصدگازهای گلخانه ای دراتمسفر می باشد که دارای اثرات متقابل می باشند این تغییرات منجر به دگرگونی در وضع آب و هوا تغییر توزیع مکانی و زمانی بارش و نوع آن جامد یا مایع جریانات سطحی، تبخیر تغذیه سفره آب زیرزمینی و کیفیت اب شده و بطور کلی روند جدیدی را در اقلیم جهانی موجب می شود افزایش دمای کره زمین که پیش بینی می گردد در آینده نیز ادامه یابد باعث افزایش نیاز آبی گیاهان یا افزایش قدرت تبخیر کنندگی هوا ودرنتیجه افزایش تبخیر و تعرق پتانسییل گیاهی و به دنبال آن افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی است