سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم بهشتی منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
بهرام ثقفیان – عضو هیئت عملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ارزو رفیعی نسب – کارشناس ارشد عمران مدیریت منابع آب

چکیده:

یکی از سوالات مطرح در طرح های نیروگاههای برقابی در سطح ملی توجیه پذیری آنها در بلندمدت می باشد این مساله در حال حاضر که روند رو به رشد تمرکز گازهای گلخانه ای در اتمسفر بر میزان متغیرهای اقلیمی همچون بارش و درجه حرارت تاثیر مستقیم داشته و در دوره های اتی می تواند اثرات عمیقی برروی طرحهای نیروگاهی بگذارد و توجیه پذیری آن ها را با مشکل مواجه سازد بسیار مورد توجه قرارگرفته است دراین تحقیق جهت بررسی اثرات تغییر اقلیم برروی سد و نیروگاه کارون ۳ واقع در حوضه کارون درجنوب غربی ایران در ۲ دوره اینده نزدیک ۲۰۲۰-۲۰۴۹ و دور ۲۰۷۰-۲۰۹۹ از مدل گردش عمومی HadCM3تحت سناریوی انتشار A2 استفاده شده است نرم افزار SDSM4.2 جهتکوچک – مقیاس کردن اماری پارامترهای اقلیمی به مقیاس محلی به کار گرفته شده و مدل بارش رواناب استفاده شده دراین تحقیق مدل شبکه عصبی مصنوعی ANN می باشد که به شبیه سازی رواناب می پردازد