سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل رستم زاده – مهندس عمران وعضو باشگاه پژوهشگران جوان
فاطمه قاسمی – مهندس عمران وعضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

موضوع اندازه گیری روانی یا اسلامپ بتن در زمان بکار گیری آن در لحظات اولیه از اهمیت بالائی برخوردار است اندازه گیری روانی بتن به عنوان یک شاخص ساده و مهم در تکنولوژی بتن تلقی می شود تعیین ارتباط و رابطه ای بین عدد اسلامپ و مقاومت فشاری بتن به دلیل وابستگی مقاومت بتن به پارامترهای زیاد، مشکل به نظر می رسد به این جهت تا کنون نیز از اندازه گیری کمی روانی در ارتباط با مقاومت فشاری ، به طور مستقیم تحقیقی مشاهده نشده است. در این تحقیق ابتدا با انجام آزمایشات لازم ، با ساخت ۶۰ سری ۵ تائی از نمونه های مکعبی استاندارد در تیپ های مختلف بتن و در ۴ رده وجمعا ساخت ، عمل آوری وآزمایش ۱۲۰۰ نمونه مکعبی و انجام ۲۴۰ آزمایش روانی ، مقاومت فشاری نمونه ها تعیین وبا توجه به خصوصیات سیمانها و مصالح موجود و بررسی آماری لازم، روابط بین اسلامپ بتن و مقاومت فشاری نمونه ها که مهمترین ویژگی بتن سخت شده محسوب می شود حاصل و بررسی شده است بتن های آزمایش شده قسمتی از بتن های مورد استفاده در بتن ریزی سازه های یک پروژه عمرانی می باشد. سوالات تحقیق: در این تحقیق به دنبال بررسی روابط بین اسلامپ بتن و مقاومت فشاری نمونه مورد آزمایش هستیم