سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راحله نژادرزمجوی اخگر – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
رجب حسامی راد –

چکیده:

تنش گرمایی می تواند تولید و سودمندی حیوان را در گله های شیری از طریق پایین آوردن جذب غذا، تولید شیر و تولید مثل کاهشدهد برخی اصلاحات مدیریتی در تغذیه و تغییراتی در جایگاه دام می تواند اثر تنش گرمایی را تقلیل دهد در چنین شرایط چالش برای ایجاد تعادل بین هزینه سرمایه گذاری در برابر تولید است کهباید توجیه اقتصادی داشته باشد برخی از شیوه های مدیریتی می تواند با هزینه های نسبتا پایین تغییرات لازم در جایگاه دام را ایجاد کند همه حیوانات در محیط اطراف خود دارای یک دامنه دمایی محدودی هستند که در اصطلاح منطقه حرارتی بی اثر نامیده می شود این محدوده دما برای سلامتی و عملکرد حیوان سودمند است خارج از این محدوده تاثیرمنفی در سلامت و تولید حیوان دارد درجه حرارت بحرانی نقطه ای است که در آن تنش حرارتی شروع به تحت تاثیر قرار دادن حیوان می کند.