سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرانک کریمی راد – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
فرخ فرخی –
امیر توکمهچی – گروهپاتوبیولوژی پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه
ناصر آق – گروهپاتوبیولوژی پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر تغذیه ای عصاره الکلی بره موم بررشد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی بود برای این کار تعداد ۳۶۰ قطعه ماهی با میانگین وزنی ۳۰±۳ گرم از یکی از مزارع پرورشی ارومیه خریداری و به سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده ارتمیا دانشگاه ارومیه منتقل شد پس از طی دوره سازش ماهیان بصورت تصادفی به چهار گروه هرکدام با سه تکرا ر تقسیم شدند گروه اول بهعنوان شاهد فقط با غذای تجاری مکمل، اصفهان ، تغذیهشد ولی سه گروه دیگر به ترتیب عصاره الکلی بره موم را در سه سطح ۰/۵ ، ۱و۲ درصد به همراه غذای تجاری دریافت کردند پرورش ماهیان در تانکهای ۳۰۰ لیتری پلی اتیلن انجام گرفت و درهر تانک ۳۰ قطعه ماهی نگهداری شد تغذیه ماهیان با استفاده از جداول استاندارد و چهار وعده در روز انجام شد. در پایان دوره آزمایش از هر تکرار ۱۰ قطعه ماهی بصورت تصادفی انتخاب و پس از بیهوش کردن با پودرگل میخک وزن و طول کل هر ماهی بصورت جداگانه اندازه گری و فاکتورهای رشد شامل درصد افزایش وزن ضریب رشد ویژه شاخص وضعیت رشد روزانه محاسبه شد.