سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم فرهمندپور – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
رضا باهوش کازرونی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین پژوهش توربین گازی با نام مرکوری ۵۰ دارای بازیاب حرارتی با یک پیل سوختی اکسید جامد لوله ای به عنوان سیکل ترمودینامیکی پایه درنظر گرفته شده است بازیافت حرارت از گازهای خروجی توربین گاز جهت تولید بخار و تزریق آن به محفظه احتراق و همچنین افزایش سیستم سرمایش تبخیری هوای ورودی کمپرسور جهت افزایش کارایی سیکل ترمودینامیکی پایه درنظر گرفته شده است با مدلسازی الکتروشیمیایی پیل سوختی و درنظر گرفتن افت های ولتاژ های درون آن ولتاژ پیل سوختی درشرایط کاری متفاوت به دست آمده است پس از تحلیل الکتروشیمیایی با مدلسازی ترمودینامیکی اجزا هر دو سیکل مشخص شد که توان خروجی سیکل ارتقا یافته ۱۸/۹۵ درصد نسبت به سیکل پایه افزایش یافته است. درپایان تحلیل و مقایسهپارامتری عملکرد سیکل نسبت به سه عامل چگالی جریان پیل سوختی نسبت فشار تراکم ودبی جرمی سوخت انجام شد.