مقاله اثرات تجویز توام مکمل اسید دکوزاهگزانوئیک و ویتامین E بر اسیدهای چرب غشای اسپرم مردان آستنواسپرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثرات تجویز توام مکمل اسید دکوزاهگزانوئیک و ویتامین E بر اسیدهای چرب غشای اسپرم مردان آستنواسپرم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید دکوزاهگزانوئیک
مقاله ویتامین E
مقاله آستنواسپرمی
مقاله تحرک اسپرم
مقاله مردان نابارور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامیان غزاله
جناب آقای / سرکار خانم: امیرجنتی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدخانی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: هوشنگی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت دوست آزیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به کاهش غلظت دکوزاهگزانوئیک اسید در غشای اسپرم مردان آستنواسپرم، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثرات تجویز توام مکمل اسید دکوزاهگزانوئیک و ویتامین E بر تغییرات اسیدهای چرب سرم و غشای اسپرم در این بیماران انجام شد.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور شاهد دار، از میان ۲۷۵ مرد مراجعه کننده به کلینیک مردان مرکز درمان ناباروری ابن سینا ۵۰ مرد آستنواسپرم با تحرک کلی اسپرم کمتر از ۵۰% و حرکت رو به جلوی اسپرم کمتر از ۲۵% به روش تقسیم تصادفی بلوکی طبقه بندی شده به دو گروه تقسیم شدند. افراد گروه آزمون به مدت ۱۲ هفته، روزانه ۴۶۵ میلی گرم دکوزاهگزانوئیک اسید و ۶۰۰ واحد بین المللی ویتامین E و افراد گروه شاهد روزانه دو کپسول دارونما دریافت کردند. پارامترهای اسپرم، میزان اسیدهای چرب سرم و غشای اسپرم، دریافت های غذایی، شاخص های تن سنجی و میزان فعالیت بدنی در ابتدا و انتهای پژوهش اندازه گیری شدند. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های Student’s t-test، Paired t test، Wilcoxon، Mann- Whitney، ANCOVA و Repeated measurement انجام گرفت.
یافته ها: از بین ۵۰ فردی که در پژوهش شرکت کردند، ۲۲ نفر در گروه آزمون و ۲۰ نفر در گروه شاهد پژوهش را به پایان رساندند. در گروه مداخله، تعداد اسپرم ها (p<0.001)، غلظت اسپرم ها (p=0.037)، درصد کل اسپرم های متحرک (p<0.001)، درصد اسپرم های دارای حرکت رو به جلو (p<0.001)، درصد دکوزاهگزانوئیک اسید اسپرم (p<0.001)، غلظت ویتامین E (p<0.001) و دکوزاهگزانوئیک اسید سرم (p<0.001) در مقایسه با گروه دارونما افزایش معنی داری یافت. میانگین تغییرات ± انحراف معیار درصد کل اسپرم های متحرک و درصد دکوزاهگزانوئیک اسید اسپرم به ترتیب ۳٫۶۰±۲٫۲۴ و ۲٫۸۸±۰٫۵۷ بود (p<0.001).
نتیجه گیری: دریافت توام مکمل اسید دکوزاهگزانوئیک و ویتامین E در مردان آستنواسپرم، به افزایش دکوزاهگزانوئیک اسید اسپرم و تحرک اسپرم منجر می شود. احتمالا دریافت اسید دکوزاهگزانوئیک همراه با اثر محافظتی ویتامین E به عنوان آنتی اکسیدان، در بهبود اختلال حرکت اسپرم موثر است.