مقاله اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فنولوژی، مرفولوژی و عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ در گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فنولوژی، مرفولوژی و عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ در گرگان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاء عملکرد
مقاله بلال
مقاله درجه روز رشد و مراحل فیزیولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معینی راد اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: پیردشتی همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه پور فرهود
جناب آقای / سرکار خانم: مختارپور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات فنولوژی، مرفولوژی و عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی ۱۳۸۷ انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با هفت تاریخ کاشت (۳۰ فروردین، ۱۴ و ۲۹ اردیبهشت، ۱۳ و ۲۸ خرداد، ۱۲ و ۲۷ تیر) و دو تراکم (۶۵ و ۴۵ هزار بوته در هکتار) مورد ارزیابی قرار گرفت. زمان وقوع برخی از مهم ترین وقایع فنولوژیک مرتبط با عملکرد دانه و اجزای آن نظیر تاریخ ظهور گل تاجی، دانه گرده، کاکل و رسیدگی فیزیولوژیک تعیین و نیز طول دوره پرشدن دانه بر اساس تعداد روزها از زمان کاشت و درجه روزهای رشد (GDD) لازم برای طی دوره های مزبور تعیین و مورد بررسی قرار گرفت. برخی صفات مرفولوژی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که طول مراحل فنولوژیک و درجه روزهای لازم برای طی هر مرحله تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت. با تاخیر در کاشت تعداد روزهای لازم برای طی هر یک از مراحل رشد رویشی و زایشی کاهش یافت. دو عامل افزایش درجه حرارت در دوره گرده افشانی و کاهش درجه حرارت در مرحله پرشدن دانه در تاریخ کاشت های تاخیری کاهش عملکرد را به همراه داشت. صفات مرفولوزی گیاه تحت تاثیر تاریخ کاشت، تراکم و اثر متقابل آن ها قرار گرفت. عملکرد دانه و اجزاء آن نیز تحت تاثیر فاکتورهای مورد مطالعه قرار گرفت. حداکثر عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول (۱۰۲۵۴٫۹ تن در هکتار) و کمترین مقدار آن در تاریخ کاشت هفتم (۵۱۹۸٫۶ تن در هکتار) حاصل شد، به طوری که تاریخ کاشت هفتم در مقایسه با تاریخ کاشت اول بیش از ۵۰ درصد کاهش عملکرد نشان داد.