مقاله اثرات تابش شدت های متفاوت پرتو گاما در روند تغییرات صفات کمی و کیفی کنجد در منطقه فیروزآباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثرات تابش شدت های متفاوت پرتو گاما در روند تغییرات صفات کمی و کیفی کنجد در منطقه فیروزآباد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنجد
مقاله اشعه گاما
مقاله صفات کمی و کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده امین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر پرتو گاما در شدت تابش های متفاوت بر روند تغییرات صفات کمی و کیفی کنجد در منطقه فیرزوآباد آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در فیروزآباد انجام شد. قبل از کاشت، بذرهای کنجد به میزان ۱۵ گرم برای هر کرت، توسط اشعه گاما در ۵ سطح ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰ و ۳۵۰ گری در آژانس اتمی کرج پرتودهی شد. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از ارتفاع گیاه. تعداد شاخه جانبی، تعداد کپسول، طول دوره گلدهی، عملکرد تک بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه ،درصد پروتئین و روغن. با توجه به خصوصیات اندازه گیری شده و مقایسات صورت گرفته تیمار ۲۰۰ گری تاثیرات مثبت و مورد نظری را به دنبال داشت. به طوریکه حداکثر عملکرد (۱۶۶۹ کیلوگرم در هکتار) که از جمله ویژگی های مورد نظر می باشد، ارتفاع (۱۰۸ سانتی متر) و وزن هزار دانه (۳٫۲۷ گرم) مربوط به این تیمار بود. بالاترین درصد روغن (۵۶) و تعداد کپسول (۱۸۲ عدد) با تیمار ۱۵۰ گری حاصل شد. دوزهای بالاتر به خصوص ۳۵۰ گری تاثیر منفی بر خصوصیات مورد مطالعه داشتند. همبستگی عملکرد با طول دوره گلدهی منفی اما با سایر خصوصیات مثبت می باشد و با وزن هزار دانه بالاترین همبستگی را دارد.