سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید اصغر جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

به رغم ممنوعیت جنگ در حقوق بین الملل متاسفانه بشر همچنان شاهد جنگ های کوچک و بزرگ تحت عناوین گوناگون از قبیل دفاع مشروع ، دفاع از حقوق بشر ، مبارزه با تروریسم و …. در مناطق مختلف جهان می باشد . در اثر جنگ ، انسانها کشته می شوند ، مناطق غیر نظامی و خانه ها ویران می گردند ، مزارع ، کشتزارها و ذخائر از بین می روند و محیط زیست به شدت آسیب می بیند پیشرفت علو و فناوری و ساخت و تولید جنگ افزارهای غیر متعارف سبب شد تا قدرت تخریبی این گونه سلاح ها بالا رفته و در مقیاس بالایی موجب از بین رفتن محیط زیست شود. بکارگیری جنگ افزارهای غیر متعارف در جنگ های اخیر باعث بوجود آمدن خسارات شدیدتر و وسیع تری بر محیط زیست شدکه ادامه این روند تهدید محیط طبیعی و رواج آلودگی گسترده در محیط زیست خواهد بود و دیری نخواهد پائید که دیگر حیات در این کره خاکی غیر ممکن گردد. با توجه به فاجعه آمیز بودن آلودگی محیطی ناشی از جنگ ، در این مقاله سعی شده تا تاثیر جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک بر محیط زیست تبیین گردد.