سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میترا روشنی – گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، عضو باشگاه پژوهشگرا
حسین لاری یزدی – گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

کلزا (کانولای یک ساله) گیاهی است متعلق به خانواده Cruciferae با نام علمی . Brassica napus L که در زبان انگلیسی به Rape seed شهرت دارد. این گیاه زراعی از نظر اقتصادی دارای اهمیت است و کاربردهای صنعتی و خوراکی دارد. دانهرستهای کلزا در محیط کشت هیدروپونیک کشت داده شدند و تحت تیمارهای مختلف مس، مس به همراه آسکوربات، مس به همراه جیبرلین و در نهایت مس به همراه آسکوربات و جیبرلین قرار گرفتند. در این پژوهش اثر غلظتهای مختلف مس ( ۵، ۱۵ و ۲۵ میکرومولار )، آسکوربات ( ۵/ ۰ میلی مولار) و جیبرلین ( ۰۵ / ۰ میلی مولار) برپرولین و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز در دو رقم کلزا (هایولا ۴۰۱ و RGS ) مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج نشان داد: در تمامی تیمارهای مس، محتوای پرولین وفعالیت آنزیمی پراکسیداز و کاتالاز در ریشه و ساقه افزایش یافت. ( ۰۵ / P < 0 ) .این افزایش در ریشه چشمگیرتر از ساقه بود.این افزایش در رقم هایولا ۴۰۱ بیش از رقم RGS بود . در تیمارمسوجیبرلین، فعالیت آنزیمی آنزیمها به طور معنیدار افزایش یافت . ( ۰۵ / P< 0 ).در تیمار مس و آسکوربات پرولین و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و پراکسیداز افزایش یافت ؛البته در مقایسه با تیمارهای مس خفیف تر بود.در تیمار مس و آسکوربات و جیبرلین مقدار پرولین وفعالیت آنزیمی کاهش یافت، اما به اندازه تیمار قبلی نرسید. نتیجه کلی این که، رقم هایولا نسبت به مس مقاومتر از رقم RGS میباشد.