سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهربانو بخشی امرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی با گرایش بیماری شناسی گیاهی
منیره فرهادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی با گرایش گیاهان دارویی از دا

چکیده:

عوامل بیماری زا میکروارگانیسم هایی هستند که با ایجاد تغ ی یرات در آناتومی، مورفولوژی و متابولیسم گیاه باعث نقصان کمیت و کیفیت محصول می گردند. باکتری ها به عنوان بزرگترین پروکاریوت، موجوداتی ریز و تک سلولی بوده و از این امر مستثنا نیستند. باسیلی شکل بوده به جز جنس Streptomyces همه باکتری های بیماری زا در گیاهان که رشته ای می باشند. مهمترین علائم استرپتومایسیس باکتری های بیماری زا روی گیاهان شامل لکه برگی، سوختگی، پوسیدگی نرم، ایجاد غده و شانکر می باشد . غیر از این باکتری های دیگری در داخل خاک یافت میشوند که نه تنها مضر نیستند بلکه باعث تحریک رشد و همچنین بالارفتن میزان ریزوبیوم و باکتری های تحریک کننده PGPR . عملکرد گیاهان و محصولات زراعی می شوند. باکتری های ) از این گروه می باشند ر د ش.