سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروش کارگرخرمی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
رشید جامعی –
سیاوش حسینی سرقین –

چکیده:

کاهش لایه اوزونمنجر به افزایش میزان اشعه ماورای بنفش رسیده به سطح زمین می شود دراین مطالعه اثرات باندهای مختلف اشعه بنفش UV-C,UV-B,UV-A روی مزان فلاوونوئیدها و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز PA L در گیاه بامیه مورد بررسی قرارگرفته است آزمایشات نشان داد که در گیاهان تحت تیمار UV-A مقدار فلاوونوئیدها و فعالیت PAL در مقایسه با گیاهان شاهد تغییرات معنی داری را نشان نمیدهد در حالیکه در گیاهان تحت اشعه UV-C,UV-B مقدار فلاونوئید و فعالیت PAL افزایش معنی داری داشت نقش فلاوونوئید در حذف گونه های فعال اکسیژن می تواند یک واکنش تدافعی گیاه در مقابل اشعه ی ماورای بنفش در نظر گرفته شود.