سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی انیسیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه دامپزشکی، ابهر، ایران )نویسنده م
مریم ارشدی فر – آزمایشگاه آسا، بخش میکروبیولوژی و کنترل کیفی مواد غذایی

چکیده:

دانشمندان در مورد رابطه بین مقدار گوشت مصرف شده توسط زنان در دوران بارداری و غلظت اسپرم در فرزنددان آنهدا در دوران بزرگسالی، تحقیقات گستردهای به عمل آوردهاند. این تحقیقات نشان دادهاند که تغذیه و مصرف مواد غذایی خاص، داروها و مدوادشیمیایی خاص موجود در غذاها در دوران بارداری و شیردهی، می تواند دارای عواقبی در کارکرد طبیعی اندمها در فرزندان آینده باشد. ثابت شده که اختلالات در تکامل باروری در جنس مذکر، حداقل تا حدودی به علت قرار گیری جنین در معدر اسد تروژن محیطی و مواد شیمیایی است که دارای فعالیت ضد آندروژنی هستند. در ضمن گزارش شدده کده قدرار گیدری در معدر مدواد شیمیایی استروژنی زنوبیوتیک می تواند علاوه بر موتاسیون DNA ، باعث اختلال در برنامه ریزی متابولیک و روندهای تولیدمثلیاز طریق تغییرات ژنتیکی در DNA و پروتئین های وابسته به آن بشود. که خود زمینه ساز بیمارهایی چون سرطان خواهد بود