مقاله اثرات باقی مانده کاربرد کمپوست زباله شهری بر غلظت سرب و کادمیوم خاک و گیاه برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: اثرات باقی مانده کاربرد کمپوست زباله شهری بر غلظت سرب و کادمیوم خاک و گیاه برنج
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات باقی مانده
مقاله برنج
مقاله سرب
مقاله کادمیوم
مقاله کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی فاطره
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنیار محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی اثرات باقی مانده کاربرد چند سال متوالی کمپوست زباله شهری بر میزان سرب و کادمیوم (کل و قابل جذب) خاک و گیاه برنج، پژوهشی با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات در ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. فاکتور اصلی کاربرد کمپوست در ۳ سطح (۰، ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار) و فاکتور فرعی، اثرات ۴، ۳ و ۲ سال متوالی کاربرد نداشتن کمپوست به ترتیب بعد از کاربرد در سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، ۸۷-۱۳۸۵ بود. نتایج نشان داد که بیشترین غلظت سرب قابل جذب (۲٫۵۸ میلی گرم بر کیلوگرم) و کادمیوم قابل جذب خاک (۰٫۱ میلی گرم بر کیلوگرم) به تیمار ۴۰ تن کمپوست در هکتار اختصاص داشت. همچنین، با افزایش سطوح کاربرد کمپوست و سال های مصرف ۱ به ۳ سال متوالی، غلظت سرب و کادمیوم (کل) خاک نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۴۰٫۸۵ و ۲۴٫۵۸ درصد افزایش یافت. در حالی که اثرات متقابل بین سطوح کاربرد کمپوست و سال های کاربرد نداشتن کمپوست تاثیر معنی داری بر میزان سرب قابل جذب خاک، اندام هوایی و دانه نداشته است. در ضمن، با کاربرد ۳ سال متوالی ۴۰ تن کمپوست در هکتار که ۲ سال از آخرین کوددهی آن در خاک می گذرد، بیش ترین غلظت کادمیوم ریشه، اندام هوایی و دانه نیز به ترتیب با حدود ۳٫۶۱، ۲٫۹۶ و ۳ برابر افزایش نسبت به تیمار شاهد به دست آمد.