سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یاسمن اعتمادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
بهاره شعبان پور – استادیار گروه شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
علیرضا صادقی ماهونک – استادیار گروه صنایع غذاییدانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
علی شعبانی – استادیار گروه شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

چکیده:

دراین ازمایش اثرات بافتی فیله های ماهی سفید Rutilus ferissi kutum غنی شده با دو نوع متفاوت از پلی فسفات ها از قبیل سدیم تری پلی فسفات STPP و تتراسدیم پیروفسفات TSPP طی نگهداری در یخ بررسی شد دراین روش از غلظت ۲% برای غوطه وری فیله ها به صورت جداگانه استفاده گردید. پس از غوطه وری فیله ها درون بسته های زیب کیپ و در مجاورت یخ با نسبت ۱ ماهی : ۱ یخ در جعبه های یونولیت قرار گرفتند و در یخچال برای ماندگاری بیشتر یخ نگهداری شدند. بسته های تیمار شده و شاهد به مدت ۱۵ روز با فواصل زمانی ۳ روز ویژگیهای بافتی آنها شامل سختی ، چسبندگی، نیروی چسبندگی ، خاصیت صمغی ، خاصیت ارتجاعی و حالت جویدنی آنها با استفاده از دستگاه بافت سنج Brook Field مدل LFRA 4500 ، مورد سنجش قرارگرفت. دراین ازمایش بین نوع پلی فسفات ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. اما نسبت به نمونه های شاهد تفاوت کاملا مشهود بود.