سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیرا حاتمی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی جانوری دانشگاه تبریز

چکیده:

باران اسیدی امروزه از مشکلات جدی محیط زیست است که دارای نتایج زیان بار اکولوژیکی است آلوده شدن هوا با گازهای دی اکسیدگوگرد و دی اکسید نیتروژن منجر به تشکیل باران اسیدی می گردد باران اسیدی برگیاهان جنگلها محصولاتکشاورزی جانوران و درن هایت انسان اثرات نامطلوبی دارد هدف مقاله حاضر بررسی نحوه ایجاد و تاثیر باران اسیدی با جزئیات بیشتر در اکوسیستمهای آبی خاکی و محصولات کشاورزی می باشد همچنین راه های مقابله با این مشکل زیست محیطی پیشنهاد می گردد پژوهش حاضر ازنوع بررسی اسنادی بوده مطالب از مقالات ISI و مقالات علمی پژوهشی گردآوری شده است.