مقاله اثرات اکولوژیکی جاده های جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونه های گیاهی (مطالعه موردی: طرح های جنگلداری لیره سر، گلندرود و مکارود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اثرات اکولوژیکی جاده های جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونه های گیاهی (مطالعه موردی: طرح های جنگلداری لیره سر، گلندرود و مکارود)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه ای
مقاله غنا
مقاله یکنواختی
مقاله جاده آسفالته
مقاله جاده خاکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازیاری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلوند حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کوچ یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به بررسی تاثیر جاده جنگلی بر تغییرات پوشش علفی و ترکیب گونه های گیاهی از لبه جاده ها بسمت بخشهای داخلی آن در سه منطقه مختلف و در دو جاده آسفالته و خاکی می پردازد. بصورت انتخابی شرایط مشابه از نظر شرایط توپوگرافی، شیب و جهت مشخص گردید و در هر طرف جاده از میکروپلات های ۲×۲ متر برای اندازه گیری تنوع زیستی و ترکیب پوشش علفی استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که شاخصهای تنوع زیستی در بالا و پایین جاده، جاده آسفالته و خاکی و در سه منطقه مورد بررسی تفاوت معنی داری نداشتند و تنها عامل اثرگذار موقعیت است که با فاصله از جاده های آسفالته و خاکی تنوع زیستی کاهش می یابد. همچنین گونه های نورپسند همانند Alnus glutinosa (L) Gaertn، Sambucus ebulus L. و Rubus hyrcanus juz و در حاشیه جاده های جنگلی دارای حضور بیشتری بوده اند.