مقاله اثرات اکستازی بر روی هموگرام در حضور و فقدان مهارکننده انتخابی سیستم سروتونرژیک در موش های صحرایی ماده بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثرات اکستازی بر روی هموگرام در حضور و فقدان مهارکننده انتخابی سیستم سروتونرژیک در موش های صحرایی ماده بالغ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکستازی
مقاله فلوکستین
مقاله هموگرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: خاتم ساز سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سپهری آرا لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف درازمدت اکستازی باعث اعتیاد و نقایص روانی و جسمانی متعددی می شود، در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر اکستازی بر هموگرام انجام گرفته است. بدین منظور ۷۲ سر موش صحرایی ماده بالغ به گروه های هشت تایی کنترل، شاهد کنترل و فلوکستین، اکستازی و اکستازی به علاوه فلوکستین با دوزهای ۲٫۵ و ۵ و ۱۰ میلی گرم بر وزن بدن، تقسیم شدند. پس از طی ۲۱ روز تجویز دارو، نمونه های خونی جمع آوری و سپس فاکتورهای خونی، بررسی و داده ها از طریق آزمون های آماری ANOVA و تی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکستازی و مصرف توامان آن با فلوکستین احتمالا از طریق اثر بر روی پرولاکتین و دوپامین باعث افزایش تعداد گلبول های سفید می شود که این افزایش در گروه اکستازی به تنهایی، بسیاربیشتر است. همچنین اکستازی تاثیری بر گلبول های قرمز خون نداشته در حالی که مصرف توامان آن با فلوکستین باعث افزایش تعداد گلبول های قرمز خون شده که احتمالا به دلیل تاثیر غیرسازشی اکستازی بر دمای بدن و ترشح کورتیزول می باشد.همچنین اکستازی و مصرف توامان آن با فلوکستین از طریق اثر بر ترشح نوراپی نفرین و دوپامین باعث افزایش پلاکت می شود. بنابراین، با توجه به اثرات کاهنده و افزاینده اکستازی بر روی برخی از فاکتورهای خونی، پیشنهاد می گردد در صورتی که نتایج تحقیقات در نمونه های انسانی مشابه این نتایج است، در مراجعه کلینیکی مسمومین به اکستازی، هموگرام آن ها نیز مورد توجه قرار گیرد.