سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید علینژاد – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
علی شفیعی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

مطالعات زیادی جهت بررسی اثرات اندرکنش خاک سازه برپاسخ سیستمهای سازه ای صورت گرفتهاست Prasad & Veletsos(1989) و نشان دادند که اثرات اندرکنش اینرسی خاک سازه تنها برای سازه های با زمان تناوب کم با اهمیت است اما در عین حال این اثرات در حالتیکه زمان تناوب اصلی خاک محل زیاد است برای سازه های با زمان تناوب متوسط و زیاد مهم می شود. در همین راستا Aviles & Perez Roch(1997) اثرات اندرکنش خاک سازه برپاسخلرزه ای سازه ها را د ر زلزله ۱۹۸۵ مکزیکوسیتی مورد بررسی قرار دادند براساس مطالعات آنها برای سازه های با زمان تناوب متوسط و زیاد احداث شده برروی خاک نرم اندرکنش خاک سازه اثرات مهم و قابل ملاحظه ای دارد.