سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده نسرین حسینی مطلق – دانشگاه ازاد اسلامی شیراز واحدشیراز گروه فیزیک شیراز ایران
نیلوفر ارشادی – دانشگاه ازاد اسلامی شیراز واحدشیراز گروه فیزیک شیراز ایران
نیکو شاکر – دانشگاه ازاد اسلامی شیراز واحدشیراز گروه فیزیک شیراز ایران
زهرا کشاورزموید – دانشگاه ازاد اسلامی شیراز واحدشیراز گروه فیزیک شیراز ایران

چکیده:

دراین کار اثرات طبیعی انرژی پیوندی وابسته به خواص ماکروسکوپیکی ترمودینامیکی و مکانیکی ماده کریستالی طلا بررسی میشود یک معیار کلی برای ارزیابی خواص ماده نانوکریستال درنظر گرفته شده است برهمکنش میان خواص مکانیکی و ترمودینامیکی ارایه میشود و ارتباط میان تغییرات این خواص و اندازه نانوکریستالها توضیح داده میشود نتایج این تحقیق به خوبی با نتایج شبیه سازیهای تجربی و ترمودینامیکی و دینامیک مولکولی مطابقت دارد این روش دربررسی اثرات اندازه مواد نانو دارای اهمیت است و روش جدیدی برای مطالعه خصوصیات مکانیکی و ترمودینامیکی آنها فراهم می کند