مقاله اثرات امولسیون کننده آویلاک بر عملکرد و قابلیت هضم چربی در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثرات امولسیون کننده آویلاک بر عملکرد و قابلیت هضم چربی در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امولسیون کننده
مقاله جوجه گوشتی
مقاله عملکرد
مقاله قابلیت هضم ظاهری چربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محیطی اصلی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: فرودی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مستشاری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: هادی تواتری محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو آزمایش به منظور بررسی اثرات امولسیون کننده تجاری آویلاک با مقادیر ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره و دو سطح منبع اسیدچرب] فرآورده جانبی کارخانه روغن کشی [(۱٫۵ و ۳ درصد، ۳ و ۴٫۵ درصد به ترتیب در جیره های آغازین و رشد) بر عملکرد جوجه های گوشتی و قابلیت هضم ظاهری چربی خام انجام گرفت. در آزمایش اول عملکرد ۷۲۰ قطعه از جوجه های گوشتی سویه راس -۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل ۴×۲ با ۸ تیمار ۳ تکرار و ۳۰ قطعه جوجه گوشتی (۱۵ نر و ۱۵ ماده) طی سه دوره آغازین (۲۱-۱ روزگی)، رشد (۴۲-۲۲ روزگی) و کل دوره (۴۲-۱ روزگی) بررسی شد. در آزمایش دوم اثر ۴ سطح امولسیون کننده آویلاک (۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره) بر قابلیت هضم چربی خام و ماده خشک خوراک طی هفته های اول و دوم پرورش تعیین شد. نتایج آزمایش نشان داد که جوجه های تغذیه شده با جیره های دارای آویلاک مصرف خوراک بیشتری در دوره۲۱-۱ روزگی داشتند. سطوح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم آویلاک در مقایسه با سطوح صفر و ۳۰۰ میلی گرم، سبب بهبود معنی دار افزایش وزن بدن در سن ۲۱-۱ روزگی گردید. اثر اصلی سطوح منبع اسید چرب بر خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در هیچ یک از دوره ها معنی دار نبود. اثرات متقابل سطوح آویلاک و منبع اسید چرب در دوره آغازین برای خوراک مصرفی ودر هر سه دوره بر ضریب تبدیل خوراک معنی دار بود. در آزمایش دوم، سطوح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم آویلاک توانست از نظر عددی قابلیت هضم چربی را در هفته های اول و دوم پرورش بهبود دهد. بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمایش، افزودن امولسیون کننده آویلاک به جیره (در سطوح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) توانایی بالقوه ای در بهبود قابلیت هضم ظاهری چربی، افزایش وزن بدن و میزان مصرف خوراک در سنین پایین دارد.