مقاله اثرات الگودهی ویدئویی بر افزایش مهارت های خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۴۸ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثرات الگودهی ویدئویی بر افزایش مهارت های خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگودهی ویدئویی
مقاله مهارت های خودیاری
مقاله اختلال طیف اوتیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور وهاب
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخیرالدین جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پوررودسری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ا ختلال طیف اوتیسم [(Autism spectrum disorders (ASD] با مشکلات در زمینه عملکرد اجتماعی و ارتباطات و وجود رفتارهای تکراری و قالبی مشخص شده است. یافت شده است که الگودهی ویدئویی روش موثری برای آموزش انواع مهارت ها به کودکان مبتلا به اوتیسم باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی الگودهی ویدئویی بر افزایش مهارت های خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی تک موردی می باشد. چهار کودک (۲ پسر و ۲ دختر) ۶ تا ۱۰ سال که مبتلا به اختلال اوتیسم تشخیص داده شدند، در این تحقیق شرکت داده شدند. از طرح خطوط پایه چندگانه برای هر آزمودنی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل نموداری استفاده شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که روش الگودهی ویدئویی بر روی مهارت های خودیاری آزمودنی ها تاثیر دارد.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که احتمالا الگودهی ویدئویی باعث افزایش مهارت های خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم می شود.