سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیرین محمدخان – استادیار دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان‏ تهران
پگاه اعتمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته توسعه و عمران مناطق بیابان

چکیده:

در این مقاله سعی بر این است که اثر اقلیم گرم و خشک بر معماری و شهرسازی اردستان بررسی و نتایج عنوان شوند. به عنوان مثال خشکسالی و گرمی هوا بر ساختمان سازی این منطقه اثر داشته است و حکم بر فشردگی ساختمان نموده و داشتن فرمی مکعب شکل را ضروری می‌نماید. آنچه بدین ترتیب برای مناطق گرم و خشک پیشنهاد می‌گردد همان فرم زیبا و مشهور خانه‌های سنتی ایران است که از دوران ماقبل تاریخ تاکنون نه تنها در مناطق داخلی ایران بلکه در نواحی خشک خاورمیانه نیز تکرار شده است. ساختمانهای حیاط دار قدیمی بهترین فرم و ترکیب ممکن اجزاء یک ساختمان برای تعدیل این اقلیم بشمار می‌روند. اطاقهای اینگونه منازل که فقط به داخل حیاط باز می‌شوند در برابر سرمای زمستان باد و طوفان شن که معمولاً در مناطق کویری در جریان است حفاظت می‌شوند. در زمستان اطاقهای رو به جنوب و در تابستان اطاقهای رو به شمال این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب محل زندگی نیز با اقلیم هماهنگ می‌گردد حیاطهای داخلی که شامل درخت، حوض و سطوح سبز گیاهان هستند یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد رطوبت در هوای خشک اینگونه مناطق به شمار می‌روند. در شب هوای سرد مجاور پشت بام بطرف پائین حرکت کرده و در داخل حیاط و جسم دیوارها می‌ماند و به این ترتیب باعث افت حداکثر دمای هوای داخل حیاط در روز می‌شود در نتیجه در روز هنگامیکه دمای هوای خارجی و شدت تابش آفتاب به حداکثر می‌رسند هوای داخل ساختمان نسبتاً معتدل خواهد ماند. ویژگی های عمده طراحی بومی و یا اکولوژیکی پایدار را می توان چنین جمع بند ی کرد : حفظ انرژ ی، هماهنگی با شرایط اقلیمی، به حداقل رساندن استفاده از منابع جدید، احترام به استفاده کنندگان و احترام به منطقه.