مقاله اثرات افزودن آنزیم آویزایم به جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف پروتئین گیاهی کانولا بر شاخص های رشد میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثرات افزودن آنزیم آویزایم به جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف پروتئین گیاهی کانولا بر شاخص های رشد میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میگوی سفید غربی
مقاله شاخص های رشد
مقاله کنجاله کانولا
مقاله آرد ماهی
مقاله مولتی آنزیم آویزایم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی واقعی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری بابلی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور تعیین اثرات افزودن مولتی آنزیم آویزایم بر شاخص های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی با میانگین وزن اولیه ۲٫۵±۰٫۵ گرم انجام گرفت. این آزمایش با ۵۲۵ عدد میگو در ۲۱ تانک پلاستیکی ۵۰ لیتری در ۷ تیمار شامل شاهد (فاقد کنجاله کانولا، فاقد مولتی آنزیم آویزایم و ۳۰ درصد آرد ماهی)، ۳ تیمار با سطوح ۱۵، ۳۰ و ۴۵ درصد کنجاله کانولا به همراه مولتی آنزیم آویزایم و ۳ تیمار فاقد مولتی آنزیم آویزایم اجرا گردید. نتایج حاصله نشان داد که جایگزینی تا ۳۰ درصد کنجاله کانولا به همراه ۰٫۵ درصد مولتی آنزیم آویزایم به جای آرد ماهی در جیره غذایی میگوی سفید غربی تاثیر منفی بر عملکرد رشد و نرخ بقا میگوهای تغذیه شده نداشت و عملکرد رشد و نرخ بقاء را بهبود می بخشد. بیشترین و کمترین درصد بازماندگی در تیمار ۳۰ درصد کنجاله کانولا به همراه ۰٫۵ درصد مولتی آنزیم آویزایم با ۸۴ درصد و کمترین آن در تیمار ۱۵ درصد کنجاله کانولا فاقد مولتی آنزیم با ۵۷٫۸ درصد بوده که با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی دار می باشد. به نظر می رسد استفاده از جیره های حاوی ۳۰ و ۴۵ درصد کنجاله کانولا به همراه ۰٫۵ درصد مولتی آنزیم آویزایم و ۳۰ درصد کنجاله کانولا فاقد مولتی آنزیم آویزایم به دلیل صرفه اقتصادی و کاهش هزینه غذا می تواند جایگزین آرد ماهی در تهیه جیره های غذایی میگوی سفید غربی باشد.